Ekologizácia energetického zdroja Wotan Forest, areál Solnice


Wotan Forest, a.s.
2017 – 2018

Miesto realizácie

Solnice, Česká republika – závod na výrobu dýhy

Technické údaje

KOTOLParný kotol o výkone 15,0 t/h (10 MW), Teplota 222°C, Tlak 25 bar (a)
PALIVODrevná štiepka, drevný prach, kôra
ZÁMER PROJEKTUVýroba technologickej pary vo výrobnom závode

Rozsah dodávok a prác

  • Dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky – Parný kotol o výkone 15 t/h (10 MW)
  • Látkový filter, systém dopravníkov na popol, popolové kontajnery
  • Vyhotovenie realizačnej PD a PD skutkového stavu
  • Demontáž existujúcich priestorov, preložky sietí
  • Výstavba novej biomasovej kotolne
  • Výstavba operatívneho skladu paliva (drevná štiepka)
  • Dodávka a montáž technológie systému dopravníkov na prepravu paliva do operatívneho skladu paliva
  • Dodávka a montáž odsávacieho zariadenia pilín a drevného odpadu z výroby
  • Elektroinštalácie Revízie, Skúšky
  • Riadiaci systém (Kotol a Strojovňa), SCADA