Výstavba a dodávka kompletnej technológie zdroja – parný kotol 15t/h na drevnú štiepku , Filter, Turbína


KOMTERM, a.s.
2013 – 2014

Miesto realizácie

KOPŘIVNICE – areál výrobného závodu TATRA (Česká republika)

Technické údaje

KOTOLParný kotol (prehriata para) o výkone 15 t/h, teplota 265°C, Tlak 25,0 bar (a)
TURBÍNAProtitlaká parná turbína 586 kWe
PALIVOEnergetická drevná štiepka
ZÁMER PROJEKTUVýroba prehriatej pary pre pohon turbíny a výroba technologickej pary pre výrobný závod

Rozsah dodávok a prác

 • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
 • Inžinierska činnosť
 • Dodávka a montáž
  • Parný kotol na drevnú štiepku 15 t/h (10MW)
  • Látkový filter, dopravníky na popol, kontajnery na popol
  • Systém dopravy paliva do kotla – žeriavový systém
  • Riadiaci systém kotla, MaR, Elektroinštalácie
  • Komín
  • Napájacia voda do kotla, kondenzát
  • Rozvody pary a vody
  • Protitlaká parná turbína SIEMENS 586 kW
  • Uvedenie technológie do prevádzky
  • Napojenie technológie na stávajúci parný systém
  • Skúšky, revízie
 • Stavebné práce
  • Demontáž existujúcich zariadení a stavebných objektov
  • Kompletná rekonštrukcia kotolne
  • Výstavba zásobníka na drevnú štiepku
  • Spevnené plochy