Rekonštrukcia tepelných rozvodov v Meste Nová Dubnica


TERMONOVA,a.s
2015

Miesto realizácie

Nová Dubnica (Slovensko)

Rozsah dodávok a prác

 • Rekonštrukcia tepelných rozvodov v Meste Nová Dubnica pre okruhy A1-A2, B1-B2, C1-C2, E1
  • Výkopové práce a stavebné úpravy na trase potrubí, komunikácie
  • Sadové úpravy
  • Demontáž existujúcich morálne zastaraných potrubí
  • Geodetické zameranie existujúceho stavu
  • Koordinácia prác na stavenisku
 • Dodávka a montáž
  • Predizolované potrubia
  • Dočasné dopravné značenie
 • Technická pomoc pri realizácii projektovej dokumentácie skutkového stavu