Produkty

slider2
Produkty
Kotly na biomasu, kogeneračné jednotky na pevnú biomasu, riadiace systémy, SCADA, MaR

KOTLY NA BIOMASU

DATATHERM je výhradným zástupcom renomovanej dánskej firmy JUSTSEN pre Slovensko, Českú republiku a strednú Európu. Ponúkame najmodernejšie kotly na drevnú štiepku a slamu, vybavené revolučnou a inovatívnou technológiou, ktorá umožňuje spaľovať rôzne typy pevnej biomasy v tom istom kotlovom zariadení.

Dodávame riešenia „šité na mieru“ pre konkrétneho zákazníka. Každá nová výstavba kotolne na biomasu zodpovedá špecifickým požiadavkám zákazníka či už z pohľadu palivovej základne, požadovaného výkonu kotlov, alebo požiadavky na parametre výstupnej teplonosnej látky.

Navrhujeme také technické riešenia, aby priniesli pre našich zákazníkov čo najlepší finančný efekt z pohľadu návratnosti investícií, ale aj benefity ako sú komfort, efektívna prevádzka, vysoká tepelná, nízke emisie v spalinách a minimálne nároky na servis a údržbu.

PONÚKAME VODNÉ A PARNÉ KOTLY NA PEVNÚ BIOMASU:

Každý kotol je vybavený vysoko výkonným a spoľahlivým automatizovaným riadiacim systémom s diaľkovým monitorovacím systémom, vyvinutým spoločnosťou DATATHERM na základe dlhoročných skúseností z inštalácii a prevádzkovania kotlových systémov.

TEPLOVODNÉ / HORÚCOVODNÉ KOTLY
Tepelný výkon300 kW* – 20 MW
Tlak4,0 bar – 16,0 bar
Teplota110°C – 160 °C
Palivovšetky typy pevnej biomasy**

* DATATHERM ponúka kotly aj do výkonu 300 kW (špecifické technické riešenie)

** Ekologický drevný odpad (mokrý/suchý), drevná štiepka, drevné peletky, brikety, slama (repková, pšeničná, kukuričná), suchá rašelina – (biopalivo) bez škodlivého obsahu prídavných látok a prímesí ako PVC, chloridy a pod.

PARNÉ KOTLY (NÍZKO a STREDNOTLAKÉ)
Parný výkon800 kg/h – 30 t/h
Tlakdo 30.0 bar
Teplota160°C – 210 °C (saturovaná para), 211°C – 290 °C (prehriata para)
Palivovšetky typy pevnej biomasy*

* Ekologický drevný odpad (mokrý/suchý), drevná štiepka, drevné peletky, brikety, slama (repková, pšeničná, kukuričná), suchá rašelina – (biopalivo) bez škodlivého obsahu prídavných látok a prímesí ako PVC, chloridy a pod.

VYSOKOTLAKÉ PARNÉ KOTLY
Parný výkondo 40 t/h*
Tlakaž do 73.0 bar*
Teplotaaž do 490°C (prehriata para)*
Palivovšetky typy pevnej biomasy**

* DATATHERM ponúka aj kotly vyšších parametrov (špecifické technické riešenie)

** Ekologický drevný odpad (mokrý/suchý), drevná štiepka, drevné peletky, brikety, slama (repková, pšeničná, kukuričná), suchá rašelina – (biopalivo) bez škodlivého obsahu prídavných látok a prímesí ako PVC, chloridy a pod.


KOGENERAČNÉ JEDNOTKY NA BIOMASU

DATATHERM má skúseností s projektovaním a výstavbou kogeneračných jednotiek na kombinovanú výrobu elektriny, tepla a chladu z biomasy v teplárni Termonova, a.s. v meste Novej Dubnici a vo výrobnom závode Tatra v Kopřivnici v Českej republike.

Ponúkame technologické časti pre kogeneračné jednotky

 • Parný kotol na výrobu prehriatej pary (viď kotly na biomasu)
 • Systém na sekanie a rozdruženie slamy, drevnej štiepky
 • Dopravníky na transport paliva a popola
 • Komínové teleso
 • Parná turbína (Kondenzačná / Protitlaká)
 • Kondenzátory
 • Napájacia nádrž, Napájacie čerpadlá, armatúry
 • Kondenzačná nádrž, Kondenzačné čerpadlá
 • Chladiace veže (vodné/vzduchové)
 • Tepelné a parné rozvody
 • Chemická úpravňa vody
 • Absorpčný/Kompresorový chladič
 • Riadiace systémy, nadradené systémy riadenia (SCADA) (viď riadiace systémy DATATHERM)

RIADIACE SYSTÉMY, SCADA, MaR

DATATHERM ponúka vysoko výkonné priemyselné automatizované riadiace systémy pre riadenie biomasových kotlových systémov a ovládanie technologických procesov výrobných liniek v priemyselných odvetviach.

Súčasťou ponuky sú aj nadradené SCADA systémy, ktoré tvoria vizuálne rozhranie medzi operátorom a samotnou technológiou. Systém SCADA združuje komunikáciu s autonómnymi riadiacimi jednotkami, zaznamenáva a archivuje prevádzkové a poruchové stavy a riadi súčinnosť jednotlivých technologických zariadení.

Systémy od výrobcov SIEMENS, SCHNEIDER, HONEYWELL a iných

Programovateľné logické automaty PLC, HMI panely a kompaktné PLC systémy s príslušenstvom sú navrhované a dodávané v rôznych konfiguráciách „na mieru“ pre konkrétny projekt pod značkami od renomovaných výrobcov SIEMENS, Schneider, Honeywell a iných.