Služby

slider2
Služby
Komplexné služby a projekty „na kľúč“ pre teplárne, centrálne zdroje tepla (CZT) a priemyselné podniky, servis a údržba, technická podpora

Každý projekt je podrobený dôkladnej analýze, za účelom navrhnutia efektívneho technického riešenia. Užívateľ získa energetický zdroj s vysokou účinnosťou, ekologickou prevádzkou a rýchlou návratnosťou investícii.

KOMPLEXNÉ SLUŽBY, DODÁVKY „NA KĽÚČ“ V ENERGETIKE

DATATHERM ponúka komplexné služby, inovatívne riešenia a realizuje projekty na „kľúč“ pre teplárne, centrálne mestské kotolne a priemyselné podniky.

 • Poradenstvo (návrh technológie, analýzy, projektový zámer, technické riešenie)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PD (projekt pre stavebné povolenie, realizačná PD, projekt skutkového stavu)
 • Kotly na pevnú biomasu – drevná štiepka, peletky, brikety, slama (teplovodné, horúcovodné, parné)
 • Kotly na plyn (teplovodné, horúcovodné, parné)
 • Riadiace systémy, systémy SCADA a MaR
 • Elektroinštalácie a kabeláž
 • Systémy na kombinovanú výrobu elektriny, tepla a chladu z pevnej biomasy – drevná štiepka, peletky, slama (kogenerácia, trigenerácia))
 • Projekty na „kľúč“ v energetike a priemysle (kotolne, teplárne, výmenníkové stanice, tepelné rozvody, elektroinštalácie, kotly, riadiace systémy, VZT, TZB)
 • Inžiniering
 • Servis a údržba (záručný a pozáručný servis)
 • Technická podpora na diaľku

DATATHERM zamestnáva profesionálny personál, vrátane projektantov, inžinierov a technikov. Počas procesu realizácie projektu spolupracujeme s renomovanými výrobcami, ktorí sú schopní zaručiť všetkým zákazníkom vysoké štandardy kvality a vynikajúcu úroveň prevádzkovej spoľahlivosti.

POZNATKY ZALOŽENÉ NA SKÚSENOSTIACH (Inštalácia kotlov, Prevádzkovanie teplárne, Výroba drevnej štiepky)

Naše poznatky sú založené na dlhoročných skúsenostiach s realizáciou biomasových projektov, dodávkou a inštaláciu kotlov na biomasu, prevádzkovaním biomasovej teplárne a riadením spoločnosti na výrobu a distribúciu paliva – drevnej štiepky. Všetky tieto procesy sú realizované firmami (BIOPALIVO, a.s, TERMONOVA, a.s.) v portfóliu spoločnosti DATATHERM. Získané poznatky využívame pri projektovaní nových biomasových systémov u našich zákazníkov.


SERVIS A ÚDRŽBA, TECHNICKÁ PODPORA

Predajom a uvedením kotlov, technologických zariadení a produktov starostlivosť o zákazníkov a konečných užívateľov nekončí.

Poskytujeme odborné poradenstvo, technickú podporu a servis 24 hodín denne / 7 dní v týždni.

Ponúkame a dodávame originálne náhradné diely od renomovaných výrobcov a dodávateľov.

Technická podpora

 • Telefonická podpora počas bežnej pracovnej doby
 • Aktualizácia technickej dokumentácie v prípade realizácie údržby, výmeny technologických zariadení
 • Skladovanie originálnych náhradných dielov, prípadne ich okamžité zadanie do výroby
 • Technické návrhy na zvýšenie efektívnosti prevádzky a zlepšenie environmentálnych podmienok v súvislosti s novými právnymi predpismi a technológiami
 • Zľavy na originálne náhradné diely a hodinové sadzby servisných technikov

Pravidelný a nepravidelný servis

 • Čistenie všetkých mechanických a pohyblivých častí kotlov, technológie a zariadení MaR
 • Kontrola a diagnostika mechanických a pohyblivých častí kotlov, technológie a zariadení MaR
 • Kontrola roštových segmentov
 • Kontrola hydrauliky
 • Kontrola zariadení na čistenie a vedenie spalín
 • Kontrola prevádzkového stave kotlového systému a technológie a údržby teplárne/výhrevne
 • Nastavenie optimálneho procesu spaľovania v kotle
 • Poradenstvo a návrhy pre vylepšenie prevádzky a zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti
 • Poradenstvo pre operátora/dispečera systému a návrhy pre optimalizáciu

Technická podpora a servis na diaľku cez vzdialený prístup

 • Alarmy textovou správou na 3 prijímače
 • Diaľková diagnostika funkčnosti technologických zariadení a MaR
 • Komunikácia s technikmi DATATHERM prostredníctvom bezpečného pripojenia VPN*