Dodávka a montáž horúcovodného kotla – 1,3 MW, Filtračného zariadenia, riadiaceho systému, stavebné práce.


IKEA Industry Slovakia, s.r.o.
2016 – 2017

Miesto realizácie

Trnava, Slovensko – výrobný závod na výrobu kancelárskeho nábytku

Technické údaje

KOTOLHorúcovodný kotol o výkone 1,3 MW, Teplota 125°C, Tlak 6,0 bar
PALIVOEkologický suchý drevný drvený odpad (dýha, preglejka, drevotrieska, piliny, prach)

Rozsah dodávok a prác

 • Dodávka a montáž
  • 1,3 MW horúcovodný biomasový kotol, dopravníky paliva a popola
  • Elektro filter
  • Vnútorné rozvody ÚK, armatúry
  • Riadiaci systém kotla a strojovne ÚK
  • Revízie, skúšky, emisné merania
  • Inžinierska činnosť
  • Projektová dokumentácia
  • Denitrifikačného zariadenie na redukciu emisií NOx (SNCR systém)
 • Stavebné úpravy