Výstavba a dodávka kompletného zdroja – parný kotol na odpadovú drevnú štiepku, turbína


TERMONOVA, a.s.
2010 – 2011

Miesto realizácie

Centrálny zdroj v meste Nová Dubnica, Slovensko

Technické údaje

KOTOLParný kotol na prehriatu paru o výkone 12,8 t/h, teplota 400°C, Tlak 37,0 bar (a)
TURBÍNAKondenzačná parná turbína 2 200 kWe
PALIVOEnergetická drevná štiepka
ZÁMER PROJEKTUVýroba elektriny, tepla a TUV z biomasy

Rozsah dodávok a prác

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Inžinierska činnosť
 • Dodávka a montáž
  • Parný kotol na odpadovú drevnú štiepku JUSTSEN 12,8 t/h (10,0 MW)
  • Systém dopravy paliva do kotla – hydraulická posuvná podlaha
  • Dopravníky paliva a popola, kontajnery na popol
  • Riadiaci systém kotla, MaR, Elektroinštalácie
  • Komín
  • Napájacia voda do kotla, kondenzát
  • Chemická úpravňa vody
  • Rozvody pary a vody
  • Kondenzačná parná turbína SIEMENS 2 200 kWe
  • Uvedenie technológie do prevádzky
  • Kondenzátor
  • Chladiace veže (Mokré chladiče)
  • Skúšky, revízie
 • Výstavba kotolne
  • Demontáž existujúcich zariadení a stavebných objektov
  • Výstavba nového objektu kotolne
  • Spevnené plochy