Zmena palivovej základne – Inštalácia horúcovodných kotlov na drevnú štiepku, Nižná


KOMTERM, a.s.
2009-2010

Miesto realizácie

kotolňa Nižná – centrálny zdroj tepla

Technické údaje

KOTOLHorúcovodné kotly 8,0 MW a 4,0 MW (115°C, 4,0 bar)
PALIVODrevná štiepka o vlhkosti 30 – 55%
ZÁMER PROJEKTUVýroba tepla a TÚV pre mesto tvrdošín a obec Nižná,

Rozsah dodávok a prác

 • Vyhotovenie projektovej dokumentácie
 • Búracie práce
  • Demontáž starej uhoľnej kotolne a komínového telesa
 • Stavebná časť
  • Výstavba novej biomasovej kotolne
  • Panelové spevnené plochy
  • Výstavba haly na skladovanie štiepky
  • Dodávka a montáž cestnej príjazdovej váhy, vrátane začlenenia stávajúceho a nového systému technológie do RS
  • Požiarno-bezpečnostné riešenie stavby
  • Výstavba operatívneho skladu paliva (drevná štiepka)
  • Zdravotechnika
  • Bleskozvod a uzemnenie kotolne na biomasu
  • Úprava stávajúceho komínového telesa
 • Dodávka a montáž technológie
  • Kotly na drevnú štiepku 8,0 MW a 4,0 MW
  • Systém dopravníkov na prepravu paliva do operatívneho skladu paliva
  • Elektroinštalácie, MaR, Revízie, Skúšky
  • Riadiaci systém kotlov
  • Technológia ÚK, napojenie kotlov na systém ÚK v kotolni
  • Rozvod silnoprúdu