Modernizácia a výmena technológie OST (115 ks) v meste Nová Dubnica, Zmena z tlakovo závislých na tlakovo nezávislé OST, výmena riadiaceho systému, pripojenie na optickú sieť


TERMONOVA, a.s.
2015-2019

Miesto realizácie

NOVÁ DUBNICA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Rozsah dodávok a prác

 • Grafická centrála SCADA – dodávka, programovanie, oživenie
 • Dodávka a montáž nových KOST
 • Výmena technológie TÚV a ÚK, Zmena OST z tlakovo závislých na tlakovo nezávislé
 • Dodávka a montáž
  • Výmenníky
  • Expanzné nádrže
  • Vnútorné potrubné rozvody
  • Nátery, izolácie
  • Armatúry ÚK
  • Riadiaci systém Honeywell EAGLE, MaR a PRS
  • Úprava zapojenia rozvádzačov MaR
  • Programovanie riadiaceho systému
  • Projektová dokumentácia MaR (Realizačná a skutkový stav)
  • Projektová dokumentácia technológie (Realizačná a skutkový stav)
  • Skúšky
  • Demontážne práce