TEPELNÉ ROZVODY – REKONŠTRUKCIA, Slovenská republika

Rekonštrukcia tepelných rozvodov v Meste Nová Dubnica TERMONOVA,a.s2015 Miesto realizácie Nová Dubnica (Slovensko) Rozsah dodávok a prác Rekonštrukcia tepelných rozvodov v Meste Nová Dubnica pre okruhy A1-A2, B1-B2, C1-C2, E1 Výkopové práce a stavebné úpravy na trase potrubí, komunikácie Sadové úpravy Demontáž existujúcich morálne zastaraných potrubí Geodetické zameranie existujúceho stavu Koordinácia prác na stavenisku Dodávka a montáž …

MODERNIZÁCIA OST, mesto NOVÁ DUBNICA, Slovenská republika

Modernizácia a výmena technológie OST (115 ks) v meste Nová Dubnica, Zmena z tlakovo závislých na tlakovo nezávislé OST, výmena riadiaceho systému, pripojenie na optickú sieť TERMONOVA, a.s. 2015-2019 Miesto realizácie NOVÁ DUBNICA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA Rozsah dodávok a prác Grafická centrála SCADA – dodávka, programovanie, oživenie Dodávka a montáž nových KOST Výmena technológie TÚV a ÚK, Zmena OST …